Novica

Višje cene vseh naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), se 15. junija 2010 zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na takšne spremembe cen je vplivalo predvsem gibanje tečaja USD/€ , v manjšem obsegu pa tudi gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

V obračunskem obdobju (od 31. maja do 11. junija 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, se borzne cene naftnih derivatov niso občutneje spremenile, v istem času pa se je vrednost € v odnosu do USD precej znižala (več kot 2 %) in vplivala na zvišanje nabavnih cen v €, saj cene naftnih derivatov na borzah kotirajo v USD. Rezultat takšnih gibanj so višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate, predvsem pa za srednje destilate.


Na osnovi sklepa Vlada Republike Slovenije se 15.6.2010 zvišajo trošarine na motorne bencine in dizelsko gorivo za 0,5 centa/liter. Zvišanje modelskih cen in zvišanje trošarin ima za posledico, da se 15. 6. 2010 cene vseh naftnih derivatov z dajatvami občutno zvišajo.  


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 15. do 28. junija 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika