Novica

Višje finančne spodbude za večstanovanjske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v stavbah s tremi ali več posameznimi deli stavbe. Namen poziva je doseganje večje energijske učinkovitosti v stavbah ter zmanjšanje onesnaženosti zraka. Novost so bistveno višje spodbude in vključitev olajšave za manjše večstanovanjske stavbe.

Za spodbude je na razpolago 7 mio EUR nepovratnih sredstev.

V okviru novega javnega poziva 112SUB-OBPO24 je na voljo 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za nove naložbe v energetsko obnovo stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za toplotno izolacijo zunanjih sten, tal in strehe ter za optimizacijo sistema ogrevanja.

Na novem pozivu so nepovratne spodbude znatno višje za vsak posemezni ukrep, in sicer znašajo od 30% do 50% upravičenih stroškov naložbe. Za ukrep:

  • A - toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu znaša višina spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije;
  • B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju znaša višina spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju;
  • C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo znaša višina spodbude do 30% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije;
  • D - optimizacija sistema ogrevanja znaša višina spodbude do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 EUR na ogrevalo.

Za večstanovanjske stavbe z osem ali manj posameznimi deli Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za ukrepa A in B ni več obvezna.

Rok za zaključek naložbe za vse ukrepe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Za prejemnike socialne pomoči ali varstvenega dodatka še neprej znaša višina nepovratne finančne spodbude do 100% priznanih stroškov naložbe v višini njihovega pridadajočega deleža financiranja naložbe.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika