Novica

Višje spodbude Eko sklada za tovorna vozila in avtobuse za nakup pnevmatik višjega energijskega razreda

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih. Namen poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

Z uporabo pnevmatik višjega energijskega razreda je ocenjena poraba goriva nižja za okoli 6 %.

Predmet javnega poziva 83SUB-PN20 so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji za pnevmatike), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2020 dalje in nameščene po 2. 10. 2020 pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 ton;
  • kategorij N3,
  • kategorij M3,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude je veljavna licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga za registrirane dejavnosti v cestnem, tovornem in potniškem prometu.

Skupna višina sredstev po pozivu znaša 1,1 mio EUR. Novost poziva je višina nepovratne finančne spodbude, ki bo namesto dosedanjih 35 EUR, znašala 70 EUR za posamezno pnevmatiko. Omejeno je tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno vozilo in sicer: do 6 pnevmatik za kategorijo N2, O3 in M3 in do 12 pnevmatik za kategorijo N3 in O4.

Spodbuda bo dodeljena po pravilih pomoči »de minimis«.

Javni poziv je odprt do objave zaključka poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2021 Portal Energetika