Novica

Višji dodatki k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti v letu 2013

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09, 75/2011) se v letu 2013 povišajo predpisani dodatki za povečanje energetske učinkovitosti za plinsko olje za ogrevanje in kurilno olje.


Na osnovi določil Priloge 1 zadevne Uredbe se v letu 2013 poviša višina dodatka za povečanje energetske učinkovitosti za:

  • plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 iz sicer iz 3,5 na 5,0 centa EUR na liter,
  • kurilno olje iz tarifnih oznak od 2710 19 61 do 2710 19 69 in 2710 19 99 in sicer iz 3,5 na 5,0 centa EUR na kilogram.

Višina dodatkov k ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti se spreminja 1. januarja vsako leto, razen za energente, za katere se cena oblikuje na podlagi predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov, za katere se višina spremeni ob prvi spremembi cen naftnih derivatov v posameznem letu.

 

 
To pomeni, da nov dodatek za plinsko olje za ogrevanje stopi v veljavo 8. januarja 2013, za industrijsko kurilno olje pa že s 1. januarjem 2013.


Podrobnejše informacije o Uredbi in dodatkih za povečanje energetske učinkovitosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika