Novica

Vključitev v energetsko infrastrukturo - Kompresorska postaja Ajdovščina , 1. faza

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo – Kompresorska postaja Ajdovščina , 1. faza.

Na podlagi 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega sestavnega dela v infrastrukturo. Za pridobitev obravnavanega soglasja mora izvajalec energetske dejavnosti v skladu z 15. členom uredbe vložiti vlogo v 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezen objekt, omrežje ali napravo, ki sestavlja infrastrukturo. 16. člen uredbe natančno določa, vsebino zahteve za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo.

 

V skladu z navedenim je družba Geoplin plinovodi, d. o. o., dne 24. 12. 2009 vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo – Kompresorska postaja Ajdovščina, 1. faza.

Vlogi je priložena izpolnjena zahteva za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo, zahteva za izdajo soglasja, seznam tangiranih parcel in odločba Ministrstva za okolje.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika