Novica

Vlada bo sklenila koncesijsko pogodbo s samostojnim podjetnikom Rajkom Čerinom

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine s samostojnim podjetnikom posameznikom Rajko Čerin, s. p., Ljubljana. Z podpis pogodbe vlada pooblašča ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Rajko Čerin, s. p., je leta 2002 na Ministrstvo za okolje in prostor, takrat pristojno za rudarstvo, vložil vlogo za prenos rudarske pravice s podjetja Gradnik Logatec na Rajko Čerin, s. p. Na podlagi 21. člena Zakona o rudarstvu je bil začet postopek za prenos koncesije. 

 

Rudarska pravica je podeljena za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen dolomit.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika