Novica

Vlada bo sklenila koncesijsko pogodbo z družbo CM Celje

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo CM Celje, d. d. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Ministrstvo za gospodarstvo je izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Rudarska pravica je podeljena gospodarski družbi CM Celje, d. d., na pridobivalnem prostoru kamnoloma Velika Pirešica, Občina Žalec. Podjetju CM Celje je UE Žalec izdala enotno dovoljenje februarja 2006. Proizvodnja v kamnolomu je potekala od izdaje dovoljenja, inšpekcijski nadzor pa je izvajal rudarski inšpektor.

 

Rudarska pravica je podeljena za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-apnenec. 

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika