Novica

Vlada dala soglasje k Aneksu št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav na zaokroženem gospodarskem kompleksu Ruše

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aneksu št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav na zaokroženem gospodarskem kompleksu Ruše med SODO, d. o. o., in TDR Metalurgija, d. d. – v stečaju.

Zakonska ureditev v Sloveniji nalaga izvajalcu GJS SODO, da v upravljanje prevzame vsa omrežja, ki so za izvajanje te GJS potrebna. Če omrežja nima v lasti, mora omrežja vzeti v najem. Omrežje na področju zaokroženega gospodarskega kompleksa Ruše je primer takšnega omrežja. Oskrba odjemalcev na tem področju je doslej potekala v skladu s 73. členom EZ. S stečajem TDR Metalurgije so nastale okoliščine, zaradi katerih je ogrožena nadaljnja oskrba z električno energijo za druge gospodarske družbe na tem področju. Da bi te družbe lahko pridobile novega dobavitelja električne energije, morajo izkazati, da so priključene na javno omrežje. S tem, ko SODO zadevno omrežje prevzame v najem, se ustvarjajo pogoji za prevzem omrežja v upravljanje in s tem za nastanek javnega značaja tega omrežja in za nadaljnjo nemoteno oskrbo podjetij na tem področju. 

 

Pogodba o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav na ZGK Ruše je bila v skladu z drugim odstavkom 323. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09) sklenjena 31. 12. 2009.

Glede na to, da stečajni postopek nad družbo TDR Metalurgija, d. d. – v stečaju, še ni zaključen, distribucija električne energije na ZGK Ruše pa je trenutno mogoča le po elektroenergetski infrastrukturi, ki je v lasti navedene družbe, je potrebno skleniti aneks k pogodbi. Na podlagi aneksa bo imel SODO, d. o. o., tako predmetno infrastrukturo v najemu do 30. 6. 2010.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika