Novica

Vlada dala soglasje k izločitvi parnih kotlov, turbin in hladilnega stolpa v TE Brestanica iz infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji redni seji dala soglasje za izločitev iz infrastrukture za parne kotle WB 1-3, parni turbini TA 1 in 2, vse parc. št. 609, k.o. Brestanica, in hladilni stolp, parc. št. 610, k.o. Brestanica, v TE Brestanica.


Na podlagi druge alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za izločitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela iz infrastrukture. V skladu z navedenim je družba Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev infrastrukture.


© 2012 - 2024 Portal Energetika