Novica

Vlada dala soglasje k prenosu rudarske pravice na Toplem vrhu – Občina Semič

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k prenosu rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Topli vrh na parcelnih št. 12/1, k. o. Črmošnjice, Občina Semič s sedanjega nosilca rudarske pravice GMP Peskokop Mujakić Hasan, s. p., na novega nosilca rudarske pravice GMP PESKOKOP Alen Mujakić, s. p., in izdala odločbo o prenosu rudarske pravice. Vlada Republike Slovenije bo kot koncedent z novim koncesionarjem sklenila koncesijsko pogodbo za podpis pa se pooblastila ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radić.

 

 

Na pridobivalnem prostoru Topli vrh, Občina Semič, je bila koncesionarju GMP Peskokop Mujakić Hasan, s. p., na podlagi 105. člena Zakona o rudarstvu z Uredbo o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine in na tej osnovi 10. 12. 2001 sklenjena koncesijska pogodba.

 

12. 1. 2010 je na Ministrstvo za gospodarstvo dedič Alen Mujakić vložil pobudo za prenos rudarske pravice na podlagi Koncesijske pogodbe, ki se nanaša na izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit na pridobivalnem prostoru Topli vrh, določenim s parcelno št. 12/1, k. o. Črmošnjice. Iz priloženih listin je razvidno, da je zemljišče na katerem je podeljena rudarska pravica, na podlagi pravnomočnega sklepa prešlo v last Alena Mujakića 17. 11. 2009.

 

Po določbah 21. člena ZRud se rudarska pravica lahko prenese na pravno ali fizično osebo le s soglasjem Vlade. Fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje, lahko rudarsko pravico tudi deduje. Skladno s tem je dedič nosilca rudarske pravice vložil zahtevo za pridobitev soglasja za prenos rudarske pravice do preteka časa za katerega je bila podeljena rudarska pravica. 


Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli do 10. 12. 2021. 


© 2012 - 2023 Portal Energetika