Novica

Vlada dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu JARSE

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leti 2010 in 2011.

Dejavnosti agencije na področjih reguliranja trgov z električno energijo in zemeljskim plinom ter na področjih daljinske toplote, obnovljivih virov in soproizvodnje, izdajanja licenc, reševanja sporov, delovanja v mednarodnih institucijah in poročanja se vsako leto dopolnjujejo. Povezave z EU se čedalje bolj krepijo na vseh ravneh, dinamična dogajanja in sprejeti tretji sveženj energetskih direktiv EU pa na energetskem trgu vzpostavljajo razmere, ki se bodo še spreminjale, s tem pa dodatno širile naloge agencije. V letu 2010 bo poseben poudarek na pripravi za izvajanje nalog, ki izhajajo iz sprejetega tretjega energetskega svežnja direktiv in uredb EU. 

 

Agencija za potrebe svojega delovanja za leto 2010 načrtuje 2.783.694 evrov skupnih prihodkov. 


Načrtovani odhodki v letu 2010 znašajo 2.933.741 evrov. Pokrivanje negativne razlike 150.047 evrov je predvideno iz ocenjenega kumulativnega presežka prihodkov ob koncu leta 2009, ki bo realiziran predvsem zaradi izvajanja restriktivne vladne politike v kriznih razmerah na področju plač v javnem sektorju. V letu 2010 bo agencija celoten obseg zastavljenih nalog opravila z obstoječim številom zaposlenih.


© 2012 - 2024 Portal Energetika