Novica

Vlada dala soglasje k spremembam pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo, ki jih po javnem pooblastilu izda Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.

Veljavna Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (Pravila), so bila po izdanem soglasju Vlade RS objavljena v uradnem listu RS št. 98/2009 in se jih uporablja od 1. 1. 2010. Ob začetku uporabe Pravil so se pokazale določene nove potrebe in nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno za učinkovito izvajanje Pravil urediti.

Spremembe in dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo prinašajo spremembe predvsem na naslednjih področjih: bilančna pripadnost dobaviteljem, izračun cen odstopanj, upoštevanje izpada proizvodne naprave v bilančnem obračunu ter višje sile, poravnalni sporazum in finančna poravnava bilančnega obračuna.


© 2012 - 2024 Portal Energetika