Novica

Vlada dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Gorenjska na SODO

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za odsvojitev infrastrukture z Elektro Gorenjska, d. d., na SODO, d. o. o.

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je aprila letos vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev ali obremenitev infrastrukture, ki ji je priložila Osnutek dogovora o izročitvi in prevzemu osnovnih sredstev, financiranih iz povprečnih stroškov priključevanja med SODO, d. o. o., in Elektro Gorenjsko, d. d., in spisek osnovnih sredstev, ki so predmet prenosa.

 

Predmetni prenos osnovnih sredstev je posledica dohodka, ki ga je pridobil SODO iz plačila povprečnih stroškov priključevanja, ki jih odjemalci plačujejo ob priključitvi. Ta dohodek je družba SODO prenašala na elektodistribucijska podjetja, kar pa ni bilo pravilno izkazano. To je pri svojem pregledu opazilo Računsko sodišče RS in to posebej izpostavilo v revizijskem poročilu. Prenos dela osnovnih sredstev z elektrodistribucijskega podjetja na SODO je ukrep, namenjen odpravi te nepravilnosti. Infrastrukturna sredstva se prenašajo s podjetja v 79,5 % neposredni državni lasti na podjetje v 100 % državni lasti. Prenašajo se sredstva v vrednosti sredstev iz naslova povprečnih stroškov priključevanja, ki so bila na Elektro Gorenjsko prenesena v obdobju od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2009.


© 2012 - 2024 Portal Energetika