Novica

Vlada dala soglasje za odsvojitev infrastrukturnih naprav z Elektro Celje, d.d. na SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura


Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje za odsvojitev naslednjih infrastrukturnih naprav z Elektro Celje, d. d., na SODO, d. o. o.: 

  • transformatorska postaja 20/0,95/0,4 kV Legen Sedlar (v celoti), številka parcele 1194/2, k. o. 846 Gradišče,
  •  transformatorska postaja 20/0,95/0,4 kV Završe Metul (v celoti), številka parcele 10/0, k. o. 867 Završe, 
  • transformatorska postaja 20/0,4 kV Ludranski vrh – Jerak (v celoti), številka parcele 133/1, k. o. 907 Ludranski vrh, 
  • transformatorska postaja 20/0,4 kV Suhadolnik (v celoti), številka parcele 2/1, k. o. 856 Spodnji Razbor, 
  • transformatorska postaja 20/0,4 kV Železniška postaja Dravograd (v obsegu, določenem v pogodbi), številka parcele 1339/2, k. o. 829 Dravograd in 
  • transformatorska postaja 20/0,4 kV Spar Sevnica (v obsegu, določenem v pogodbi), številka parcele 538/4, k. o. Sevnica.


Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Celje, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev infrastrukture.


© 2012 - 2024 Portal Energetika