Novica

Vlada dala soglasje za odsvojitev infrastrukturnih naprav z Elektro Primorska, d.d. na SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na redni seji dala soglasje, da se infrastrukturno napravo energetski transformator 110/20 kV, 40 MVA, inventarna številka 0514972, tovarniška številka 79079, nameščen v RTP 110/20 kV Koper (transformator TR 2 oziroma T123, parcelna številka 1876/1, k.o. Semedela) odsvoji z Elektro Primorska, d. d., na SODO, d. o. o..

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Primorska, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev infrastrukture.


© 2012 - 2022 Portal Energetika