Novica

Vlada dala soglasje za odsvojitev naslednjih infrastrukturnih naprav z Elektro Maribor, d.d., na SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura


Vlada RS je na današnji redni seji dala soglasje za odsvojitev naslednjih infrastrukturnih naprav z Elektro Maribor, d. d., na SODO, d. o. o.: 

  • energetski transformator 110/21(10,5)/10,5 kV, 40 MVA, inventarna številka 44127, tovarniška številka 78295, nameščen v RTP Slovenske Konjice (parc. št. 327/4, k.o. Slovenske Konjice) in
  • energetski transformator 110/21(10,5)/10,5 kV, 40 MVA, inventarna številka 44337, tovarniška številka 78296, nameščen v RTP Slovenske Konjice (parc. št. 327/4, k.o. Slovenske Konjice).

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za odsvojitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela. V skladu z navedenim je družba Elektro Maribor, d. d., vložila vlogo za izdajo soglasja za odsvojitev infrastrukture. 


© 2012 - 2022 Portal Energetika