Novica

Vlada dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo – MRP Krka Bršljin

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo – MRP Krka Bršljin.

 

Na podlagi 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega sestavnega dela v infrastrukturo. Za pridobitev obravnavanega soglasja mora izvajalec energetske dejavnosti v skladu z 15. členom uredbe vložiti vlogo v 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezen objekt, omrežje ali napravo, ki sestavlja infrastrukturo. 16. člen uredbe natančno določa, vsebino zahteve za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo.

 

V skladu z navedenim je družba Geoplin plinovodi, d. o. o., dne 21. 12. 2009 vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo – MRP Krka Bršljin. Vlogi je priložena izpolnjena zahteva za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo, uporabno dovoljenje. Ker niso podani pogoji iz 17. člena uredbe, zaradi katerih se soglasje ne izda, ni bilo ovir za izdajo soglasja, in vlada je soglasje izdala.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika