Novica

Vlada dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo – prenosni plinovod R25D Šentrupert-Šoštanj

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo – prenosni plinovod R25D Šentrupert-Šoštanj s spremljajočimi objekti.

Družba Geoplin plinovodi, d.o.o., je 22.5.2008 vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo – prenosni plinovod R25D Šentrupert-Šoštanj. Vlogi je priložena izpolnjena zahteva za izdajo soglasja za vključitev v infrastrukturo. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika