Novica

Vlada določila besedilo predloga Zakona o učinkoviti rabi energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 27. redni seji določila besedilo predloga Zakona o učinkoviti rabi energije. Gre za nov zakon, ki vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in v tem okviru splošne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje energetske učinkovitosti stavb.

Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije je nastal na podlagi Analize nadomestitve veljavnega Energetskega zakona in prenosa paketa EU predpisov „Čista energija za vse evropejce“, katerega izvajalec je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči pri prenosu navedenega zakonodajnega paketa.

Nekatere določbe v zakonu so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu (EZ-1), nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red. Zakon določa pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po zakonu ter izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti.

Bistvene spremembe zaradi prenosa evropske zakonodaje glede na določbe trenutno veljavnega Energetskega zakona (EZ-1) dopolnjujejo vsebinske zahteve iz Direktive o energetski učinkovitosti stavb glede Dolgoročne strategije prenove stavb; določajo merjenje porabljene energije in informacije o obračunu: določbe so razdeljene posebej za merjenje porabe zemeljskega plina in posebej za merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in sanitarne tople vode.

Dopolnjujejo se obveznosti iz Direktive o energetski učinkovitosti glede delitve stroškov v večstanovanjskih stavbah (delilniki - daljinsko odčitavanje), ureja se polnilna mesta za električna vozila: gre za implementacijo zahtev iz evropske direktive, ki določa za posamezne primere različne zahteve za namestitev polnilnih mest in namestitev insfrastrukture za napeljavo vodov za električne kable.

Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih je na novo postavljena meja 100 MWh za dobavitelje trdnih goriv, pri sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju so opredeljene naloge odgovorne osebe, uvedena pa je tudi obveznost pregledov sistemov za avtomatizacijo in nadzor stavb.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika