Novica

Vlada določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSROVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 98. redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki usklajuje nacionalni pravni red s pravom EU.

Zakon določa nove naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu.

Poleg uskladitve z evropskim pravnim redom je cilj zakona uvesti možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu preko centra za podpore. Center za podpore na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) izvaja gospodarsko javno službo na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije.

V zakonu so določene naloge s področja spodbujanja obnovljivih virov energije, ki jih center za podpore izvaja v okviru gospodarske javne službe (GJS). Z namenom spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu, ki sicer po svoji vsebini ne sodijo v okvir GSJ za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, lahko pa posredno vplivajo na delež, ki ga Slovenija dosega, se s predlogom zakona ureja možnost, da center za podpore iz sredstev državnega proračuna ali drugih sredstev, opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu. Te naloge niso del izvajanja obvezne državne GSJ. Sredstva za izvajanje teh nalog so prihodek centra za podporo in jih zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo. Center za podpore sklene pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo, s katero se določijo namen, obseg in vir financiranja, sredstva za izvajanje teh nalog ter pogoji opravljanja nalog.

Predlog spremembe zakona tako ureja možnost, da center za podpore izvaja naloge s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki se izvajajo izven GJS.

Predlog zakona med drugim omogoča elektronsko vročanje upravnih aktov končnim odjemalcem, ki so podali vlogo za soglasje ali vlogo za spremembo soglasja za priključitev, in sicer za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW.
 
Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika