Novica

Vlada določila predlog Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo predloga Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

 

Sprejem novega zakona je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo, ker obseg potrebnih sprememb in dopolnitev bistveno posega v vse člene Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-B).

 

V firmi pravne osebe se uvede besedna zveza »javni sklad«. 


Z novim predlogom Zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško se sklad umesti v pravno sistemsko ureditev javnih skladov in omogoči preglednejše poslovanje in nadzor nad njegovim poslovanjem ter prepreči težko popravljive posledice za delovanje države na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in razgradnje NEK, tako da se zagotovi: 

  • ustrezna varnost, donosnost in likvidnost zbranih sredstev, da jih ustanovitelj nadzira, in da je zagotovljeno, da je v primeru potrebe na voljo zadostna količina sredstev;
  • da se v zakonu ustrezno opredeli naložbena politika sklada;
  • da so sredstva namenjena samo za izvajanje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo NEK in odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva in s tem tudi za financiranje vseh dejavnosti, ki so povezane z umeščanjem, gradnjo, obratovanjem in prenehanjem delovanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov;
  • da so sredstva namenjena tudi za poslovanje sklada in za financiranje storitev ARAO v delu, ki se nanaša na ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenega goriva iz NEK.

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki je bil ustanovljen na podlagi ZSFR-B nadaljuje svoje delo po novem Zakonu o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.


© 2012 - 2023 Portal Energetika