Novica

Vlada določila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona in ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Javna obravnava novega energetskega zakona je bila že pred časom podaljšana do 1. oktobra. S tem se je tudi čas predvidenega sprejema pomaknil v začetek prihodnjega leta. Ker ustavna odločba razveljavlja nekatere člene obstoječega zakona in nekaterih podzakonskih aktov konec letošnjega leta, in ker novi energetski zakon v slovenski pravni red prenaša 10 direktiv in tri uredbe, zaradi neprenosa nekaterih direktiv pa smo že dobili opomin Evropske komisije, je Ministrstvo za gospodarstvo predlagalo Vladi Republike Slovenije, da najbolj urgentne določbe prenese s kratkim zakonom o spremembah in dopolnitvah veljavnega energetskega zakona, predlaganem po nujnem postopku.

V noveli energetskega zakona so prenesene predvsem določbe o alternativnem reševanju sporov med dobavitelji in potrošniki (drugi energetski paket), o certificiranju inštalaterjev naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije, o enotni informacijski točki in akcijskem načrtu za obnovljive vire energije (direktiva o spodbujanju obnovljivih virov energije), o potencialnih vodih za transport ogljikovega dioksida (CCS direktiva), o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov (ecodesign direktiva), o informiranju končnega porabnika v zvezi s porabo energije pri izdelkih (direktiva o energijskem označevanju) ter o obliki organiziranja sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja, ki mora biti sprejeta pred 3. 3. 2012 (plinska direktiva). Spremenjena je tudi pravna podlaga za obračun povprečnih stroškov priključevanja pri novih priključkih na elektro omrežje, saj dosedanja pravna podlaga z 31. 12. 2011 preneha veljatii.


© 2012 - 2024 Portal Energetika