Novica

Vlada določila višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike.

Na podlagi 15. člena Energetskega zakona (EZ) se zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo proizvajalcu, ki mora uporabljati primarno energijo iz domačih virov, poravnajo upravičeni stroški, ki nastanejo z izpolnjevanjem te obveznosti.

Na osnovi četrtega odstavka 15. člena EZ Vlada RS ugotavlja, da bo v letu 2011 zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo potrebno uvrsti v letno energetsko bilanco 388.600 t rjavega premoga iz rudnika RTH.

S sredstvi prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo bo zagotovljeno, da se proizvajalcu, ki bo na razpisu izbran za proizvodnjo električne energije iz določenega premoga, poravnajo dodatni stroški, ki jih ima z uporabo domačega primarnega vira. Višina zbranih denarnih sredstev prispevka je zato odvisna od višine upravičenih dodatnih stroškov, ki so za uporabo premoga iz RTH v letu 2011 na osnovi analize določeni v višini 7.461.000 EUR.

Sredstva omenjenega prispevka morajo plačati vsi končni odjemalci električne energije. Potrebna sredstva se zagotavljajo s plačevanjem mesečnega prispevka. Podlaga za višino prispevka je obračunska moč odjemalca. Višina prispevka na enoto moči za posamezne skupine odjemalcev je opredeljena s ponderjem odjemne skupine. Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev kažejo težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški prispevka.

Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči za leto 2011 je določen v višini 0,06745 EUR/kW, kar je za 0,5 % nižje kot v letu 2010. Mesečni prispevek iz tega sklepa ne vključuje davka na dodano vrednost. Mesečni prispevki se začnejo obračunavati s 1. januarjem 2011. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 113/09).

Vpliv na ceno električne energije za gospodinjske odjemalce 

Vpliva na ceno električne energije za gospodinjski odjem ne bo, ker ostane mesečni prispevek na kW obračunske moči v enaki višini, kot je veljala v letu 2010 in sicer pri 0,03493 eurih/kW. Končni mesečni znesek računa za električno energijo za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je decembra 2010 znašal 46,66 EUR, od tega je prispevek DVE znašal 0,28 EUR oz. 0,72 odstotka neto zneska računa.


© 2012 - 2024 Portal Energetika