Novica

Vlada imenovala člane v Upravni odbor ARAO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, kot predstavnike ustanovitelja, imenovala Jadranka Medaka, mag. Mileno Černilogar Radež in mag. Tea Oršaniča Hrvoja.

Dosedanjim članom Upravnega odbora bo v letu 2010 potekel mandat (Vlada RS je dosedanji upravni odbor imenovala 27. 7. 2006), Vlada pa mora v skladu s Statutom Agencije za radioaktivne odpadke mesec pred potekom mandata sedanjemu upravnemu odboru imenovati člane za novi mandat.

 
14. 7. 2010 je KAS na 24. dopisni seji odločil, da so kandidati, ki jih je predlagalo Ministrstvo za gospodarstvo, primerni za članstvo v upravnem odboru ARAO.


© 2012 - 2024 Portal Energetika