Novica

Vlada imenovala direktorja Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je imenovala mag. Hinka Šolinca za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za dobo štirih let, in sicer od 9. 10. 2015, do najdlje 8. 10. 2019, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mag. Hinko Šolinc je bil izbran kot najprimernejši kandidat na podlagi javnega razpisa za imenovanje direktorja Eko sklada. Zakon o javnih skladih določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta. Na predlog nadzornega sveta ga je ministrica za okolje in prostor predlagala vladi v imenovanje.

Mag. Hinko Šolinc je po izobrazbi magister elektrotehnike. Najprej je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, nato v industriji, potem pa je z delom nadaljeval na Inštitutu Jožef Stefan. Po nekajletnih izkušnjah na inštitutu se je zaposlil v državni upravi, kjer je bil na Ministrstvu za gospodarstvo ter Ministrstvu za okolje in prostor  tudi vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Nazadnje je bil zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, na Direktoratu za energijo, kjer je sodeloval v več projektnih skupinah, do sedaj pa je po pooblastilu vlade opravljal funkcijo direktorja Eko sklada.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika