Novica

Vlada imenovala generalnega direktorja Direktorata za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela odločbo, s katero se Julijan Fortunat z dnem 1. 11. 2012 imenuje za generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, in sicer za dobo petih (5) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Po izvedenem javnem natečaju za položaj generalnega direktorja Direktorata za infrastrukturo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je posebna natečajna komisija obvestila Zvoneta Černača, ministra za infrastrukturo in prostor, da je izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov ter na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti ugotovila, da je Julijan Fortunat primeren kandidat za navedeni položaj.


Julijan Fortunat je bil od letošnjega februarja vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.


© 2012 - 2021 Portal Energetika