Novica

Vlada imenovala nove nadzornike HSE

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je na današnji redni seji seznanila z dopolnitvijo poročila o vodenju investicij nadomestnega Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, ki ga je z Odgovori na sklepe Vlade RS, sprejetimi na 92. redni seji 22. 7. 2010, dostavilo poslovodstvo HSE.

Vlada se je seznanila tudi z Dokumentom presoje skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika pri vodenju Projekta Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj.

 

Z 10. oktobrom 2010 je Vlada s funkcije člana nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., razrešila:

  • dr. Franca Žerdina,
  • dr. Franca Žlahtiča,
  • dr. Igorja Tičarja,
  • Mojco Kert Kos.

Za nove člane nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne, d. o. o., je z 11. 10. 2010 za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja imenovala:

  • prof. dr. Draga Dolinarja, 
  • mag. Vekoslava Korošca, 
  • Jadranka Medaka in
  • mag. Marjana Ravnikarja.

Vlada je sprejela tudi Akt o spremembah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika