Novica

Vlada imenovala nove nadzornike v družbah Borzen, d.o.o. in ELES, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji redni seji odpoklicala dosedanje člane nadzornega sveta družb Borzen in ELES. Za nove nadzornike so bili imenovani dr. Nejc Brezovar, Gorazd Skubin in Andrej Prebil.

Vlada RS je na današnji seji odpoklicala dr. Dejana Paravana kot člana nadzornega sveta družbe Borzen, d.o.o. organizator trga z električno energijo z dnem 30.7.2015 in imenovala za člana nadzornega sveta družbe Borzen, d.o.o. dr. Nejca Brezovarja od 31.7.2015 do 17.4.2019.

Vlada je na današnji seji odpoklicala mag. Marjana Ravnikarja in Igorja Maherja kot člana nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o. sistemski operater prenosnega omrežja z dnem 30.7.2015 in imenovala za člana nadzornega sveta družbe ELES, d.o.o. Andreja Prebila in Gorazda Skubina z dnem 31.7.2015, za dobo 4 (štirih) let.

Dr. Nejc Brezovar je doktor pravnih znanosti, katerega strokovno področje, ki ga pokriva v okviru dopolnilne zaposlitve na Univerzi v Ljubljani – Fakulteta za upravo, je tudi pokrivanje  gospodarskih javnih služb; ima tudi potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Gorazd Skubin je dolgoletni strokovnjak s področja energetike, ki je bil med drugim zaposlen od leta 1987 do 2001 v ELESu, nato je bil prvi direktor Borzena ter kasneje zaposlen v podjetjih Energora d.o.o. kot direktor  in v Interenergo d.o.o. kot direktor in član uprave. Trenutno je zaposlen v Petrolu kot direktor področja elektrika. Bil je tudi član nadzornega sveta GEN Energije d.o.o. (2009-2012) in član nadzornega sveta Toplifikacija Ad Skopje (2008 - 2009 in 2011 - 2013).

Andrej Prebil pozna področje finančnega in poslovnega prestrukturiranja, izvedel je več energetskih sanacij, že daljše obdobje nastopa v vlogi kriznega managerja  pri poslovnem in finančnem prestrukturiranju družb, v okviru tega pa je uspešno izvajal in zaključil projekte optimizacije energetskih virov ter prehodov na alternativne vire energije; imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.


Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika