Novica

Vlada imenovala novega člana v nadzornem svetu Eko sklada

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada razrešila dosedanjega in imenovala novega člana v nadzornem svetu Eko sklada.

Vlada RS kot predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, razreši dosedanjega člana Tomija Horvata, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MZIP), ter namesto njega za preostanek mandata imenuje mag. Hinka Šolinca, predstavnika MzIP.

Sedanji član nadzornega sveta Tomi Horvat,  je 6. decembra 2013 podal pisno odstopno izjavo. Mandatno obdobje se novo imenovanemu članu nadzornega sveta prične z vročitvijo sklepa o imenovanju, za obdobje, za katerega je nadzorni svet imenovan.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika