Novica

Vlada imenovala v. d. direktorja Uprave RS za jedrsko varnost

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je z dnem 26. 2. 2014, imenovala dr. Andreja Stritarja za vršilca dolžnosti direktorja Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO), in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Na podlagi 9. odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena tega zakona brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

17. 01. 2014 je bil na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve objavljen javni natečaj za položaj direktorja URSJV v MKO. Glede na to, da na podlagi javnega natečaja še ni bil izbran noben kandidat, je minister za kmetijstvo in okolje predlagal, da vlada s 26. 02. za vršilca dolžnosti direktorja, imenuje dosedanjega direktorja dr. Andreja Stritarja, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.

Dr. Andrej Stritar izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti direktorja URSJV.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika