Novica

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore. Vlada je tudi določila prečiščeno besedilo Uredbe.

S spremembo Uredbe o obveznih meritvah se je uskladila razliko v definiciji koristne toplote, kar odpravlja nejasnosti, ki jih imajo sedaj projektanti, ki pripravljajo študije izvedljivosti proizvodnih naprav za pridobivanje električne energije iz lesne biomase.


Pri uporabi Uredbe o obveznih meritvah je bila ugotovljena napaka v enačbi za določanje spodnje kurilnosti biomase, zato je bilo treba koeficient v enačbi zamenjati s pravilno vrednostjo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika