Novica

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 

Gre za spremembe in dopolnitve Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki so potrebne zaradi odprave nejasnosti, ki so se pokazale med vodenjem postopkov na Agenciji za energijo, ki upravičencem izdaja odločbe o dodelitvi podpore.


© 2012 - 2024 Portal Energetika