Novica

Soglasje zavodu CŠOD za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je danes na 101. redni seji sklenila, da Centru šolskih in obšolskih dejavnosti poda soglasje za sklenitev Koncesijske pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj«.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu CŠOD »Dom Bohinj«, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero, številka stavbe 61, k.o. 2199 Savica.

V okviru projekta se bo izvedla energetska prenova objekta Dom Bohinj, ki je javna stavba. Cilj projekta je izboljšanje stanja na področju rabe energije, zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje objekta Dom Bohinj. S tem bodo doseženi tudi boljši pogoji toplotnega udobja, kar predstavlja tudi boljše pogoje za obiskovalce in zaposlene. Projekt je zastavljen kot demonstracijski/ pilotni projekt energetske prenove javne stavbe s karakteristiko nič-energijske stavbe.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, področja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju in gospodinjstvih«.

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2024 Portal Energetika