Novica

Vlada izdala Uredbo o energetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o energetski infrastrukturi, ki bo nadomestila obstoječo uredbo o energetski infrastrukturi. Ureda je objavljena v Uradnem listu RS št. 22/2016, začne pa veljati 9. 4. 2016.

Uredba zmanjšuje administrativne ovire.

Na podlagi 462. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS. št. 17/2014) vlada, na predlog ministra, pristojnega za energijo, podrobneje predpiše vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo. To je določeno s predlagamo uredbo.

Skadno z EZ-1 energetsko infrastrukturo sestavljajo naslednji objekti, naprave in omrežja:

  • prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina,
  • distribucijski omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina,
  • sistem za UNP,
  • sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina,
  • sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje,
  • sistem za distribucijo drugih energetskih plinov,
  • sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na prenosni ali distribucijski sistem.

Z uredbo za dajanje soglasij za vpis in izbris v evidenco infrastrukture ni več potrebno soglasje Vlade RS. Uredba tudi ne ureja več montaže in priključevanja naprav.

Vir: MzI© 2012 - 2024 Portal Energetika