Novica

Vlada izdala Uredbo o izvajanju Uredbe ES o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter jo posredovala za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Namen Uredbe (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. Novembra 2009 o označevanju  pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (v nadaljevanju Uredba 1222/2009/ES) je povečati varnost ter gospodarsko in okoljsko učinkovitost v cestnem prometu s spodbujanjem varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva z nizko stopnjo hrupa.

Uredba 1222/2009/ES določa okvir za zagotavljanje usklajenih podatkov o parametrih pnevmatik z označevanjem, ki končnim uporabnikom omogočajo, da so pri nakupu pnevmatik dobro obveščeni in je v celoti zavezujoča ter se uporablja neposredno v vseh državah članicah EU.

Ker v Uredbi 1222/2009/ES ni določenega nadzornega organa, se z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre določa nadzorni organ. To bo inšpekcija, pristojna za nadzor skladnosti motornih vozil. Trenutno je to Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor.

Povezava na uredbo


© 2012 - 2024 Portal Energetika