Novica

Vlada izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov.

Uredbo vlada izdaja na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/2005, 109/2008, 38/2010) kot predpis za izvajanje drugega odstavka 18. člena Uredbe 1031/2010/EU. S to uredbo se pooblašča Agencija za trg vrednostnih papirjev, da kot pristojni organ izdaja pooblastila drugim osebam, ki so upravičene do predložitve vloge za dostop do licitiranja na dražbi emisijskih kuponov, in za opravljanje nadzora nad njihovim ravnanjem.

Vir: MKO


© 2012 - 2023 Portal Energetika