Novica

Vlada pritrdila sklepu v zadevi glede pridobitve rudarske pravice

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada je na današnji 43. redni seji izdala odločbo o zavrnitvi pritožbe zoper sklep Ministrstva za infrastrukturo in prostor številka št. 0141-20/2012/8/00911294, z dne 02. 10. 2013 in jo vroči pritožniku gospodarski družbi SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, 1240 Kamnik, ki jo zastopa direktor Zorman Janez.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s sklepom, številka 0141-20/2012/8/00911294, z dne 02. 10. 2013 vlogo družbe SGP Graditelj d.d. v skladu z 2. točko 1. odstavka 129. člena ZUP s sklepom zavrglo.

Zoper ta sklep je pritožnik je dne 29. 1. 2014 vložil tožbo na Upravno sodišče. V ponovljenem postopku je bilo ponovno kot nesporno ugotovljeno, da je rudarska pravica pritožniku potekla, prav tako pa ni izpolnjen pogoj sosednjega zemljišča v skladu z določbo 3. točke 2. odstavka 34. člena ZRud-1.

Iz teh razlogov pridobitev rudarske pravice v konkretnem primeru ni mogoča, zato je bilo potrebno pritožnikovo pritožbo kot neutemeljeno zavrniti.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika