Novica

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in jo bo objavila v Uradnem listu RS.

8. oktobra 2013 se izteče veljavnost sedanje Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 76/12). V navedeni uredbi je predpisana metodologija oblikovanja cen naftnih derivatov, ki bazira na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter na gibanju tečaja USD/€. Modelske cene se izračunavajo na osnovi 14-dnevnih povprečij, kar je po rezultatih opravljenih študij najoptimalnejši časovni okvir za oblikovanje cen naftnih derivatov v Sloveniji. Zato je potrebno pred iztekom veljavne uredbe sprejeti novo uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ker bi se v nasprotnem primeru te cene oblikovale prosto.

V novi uredbi, ki bo začela veljati 9. oktobra 2013, se ohranja sedanja metodologija oblikovanja cen naftnih derivatov.

Vir: MG


© 2012 - 2021 Portal Energetika