Novica

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen naftnih derivatov kakor v sedaj veljavni uredbi, kjer se cene oblikujejo na podlagi predpisane metodologije. Marža distributerjev se v skladu z določili »Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2014 in 2015« zviša za 2 %. Ob ostalih nespremenjenih pogojih bi se zaradi predlaganega zvišanja marže za 2 % maloprodajne cene naftnih derivatov z dajatvami zvišale za manj kot 0,2 centa/liter oziroma za cca 0,1 %.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika