Novica

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Cene naftnih derivatov (NMB-95, NMB-98, dizelsko gorivo in KOEL) ostajajo regulirane še dva meseca in sicer do 9. 4. 2016.

Ker se 8. februarja 2016 izteče veljavnost Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, je Vlada RS danes na redni seji izdala novo Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki začne veljati 9. februarja in bo veljala dva meseca. Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB-95), 98 ali več oktanski neosvinčeni motorni bencin, ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu (NMB-98), dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje (KOEL).

V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen naftnih derivatov kakor v sedaj veljavni uredbi, kjer se cene oblikujejo na podlagi predpisane metodologije. Marže distributerjev se ne spreminjajo in ostajajo na ravni iz leta 2014.

Vir: MGRT


© 2012 - 2021 Portal Energetika