Novica

Vlada izdala Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce.

Veljavnost Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 30/09 se izteče 22. 4. 2010. Glede na dosedanje pozitivne rezultate in glede na določila Načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011 je Ministrstvo za gospodarstvo Vladi Republike Slovenije predlagalo, da v novi uredbi ostane enak koncept oblikovanja cen daljinskega ogrevanja kot v dosedanji uredbi.


V Načrtu uravnavanja reguliranih cen za leti 2010 in 2011, ki ga je na 60. redni seji 24. decembra 2009 sprejela Vlada RS, je predvideno, da se cene daljinskega ogrevanja oblikujejo po mehanizmu skladno z gibanjem cen vhodnih energentov oziroma da bo način oblikovanja cen daljinskega ogrevanja v letih 2010 in 2011 ostal tak, kot je bil do zdaj.


Zakonska osnova za uredbo je Zakon o kontroli cen.


© 2012 - 2024 Portal Energetika