Novica

Vlada izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – UPB) v zvezi z drugim odstavkom 57. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 111/13) se podelijo rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v štirih pridobivalnih prostorih.

Skladno z drugim odstavkom 34. člena ZRud-1 se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev. Za vse pridobivalne prostore, ki so predmet te uredbe, vlagatelji vlog izpolnjujejo katerega od pogojev iz drugega odstavka 34. člena ZRud-1, zato se za vse primere predlaga podelitev rudarske pravice brez javnega razpisa.


Ministrstvo je za vse vlagatelje vlog in vse pridobivalne prostore ugotovilo, da so izpolnjeni predpisani pogoji za podelitev rudarske pravice. Na podlagi uredbe bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin. Odločbe bodo podlaga za sklenitev koncesijskih pogodb.


Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 38/2016.

 
Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika