Novica

Vlada izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis.

 

Predlagana je bila sprememba Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis, ki spreminja obveznost poročanja o dodeljenih državnih pomočeh, in sicer tako da se poroča Ministrstvu za finance v 30 dneh po izplačilu državne pomoči. Po zdaj veljavni ureditvi so se podatki o dodeljenih državnih pomočeh posredovali ministrstvu, ki vodi centralno zbirko podatkov, do 15. marca za preteklo leto. Podatke iz zbirke podatkov različni javni organi uporabljajo zelo pogosto. Po dosedanji ureditvi zbirka ni vsebovala tekočih podatkov. S predlagano spremembo uredbe se bo ta pomanjkljivost odpravila in bodo na voljo tekoči podatki.

 

Na podlagi te uredbe se poročajo tudi podatki sheme državnih pomoči »Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in  proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije« (št. priglasitve SLO 0001-5715334-2005), za katero je zadolženo ministrstvo, pristojno za energijo.

Vir: MF, MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika