Novica

Vlada izdala Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 248. dopisni seji seji izdala Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za okolje in prostor bosta za učinkovito izvajanje omenjene uredbe in Uredbe o posegih v okolje pripravila usklajena navodila in do 31.12.2018 izvedla izobraževanje za vse izvajalce gospodarske javne službe, da se zagotovi učinkovito izvajanje vzdrževalnih del v javno korist in predhodnih postopkov ter postopkov izdaje okoljevarstvenih soglasij v skladu z obema predpisoma.

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike bo poenostavila vrste vzdrževalnih del na področju prenosa in distribucije električne energije, zemeljskega plina in toplote ter s tem omogočila vse oblike infrastrukturnega vzdrževanja, ki se pojavljajo v praksi.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika