Novica

Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije (MZIP)

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Z razporeditvijo pravic porabe se Ministrstvu za infrastrukturo in prostor omogoča nadaljevanje oz. dokončanje projektov in posledično črpanje EU sredstev, saj brez zagotovljenih sredstev ne bo mogoče nadaljevati izvedbe pogodb. Sredstva se razporejajo na projekta 2511-07-0062 – Energetska izraba lesne biomase ter 2430-13-3033 - Nadgradnja odseka proge Slov. Bistrica-Pragersko v višini 1.179.677,57 EUR.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v letu 2014 potrebuje sredstva za slovensko udeležbo za izvajanje 30 projektov s področja trajnostne rabe energije in 1 projekt s področja železniške infrastrukture. Pogodbe so tik pred podpisom oziroma so v nekaterih primerih celo že podpisane in zaradi prenosa sredstev lastne udeležbe na postavko 7608 – Tekoča proračunska rezerva pri Ministrstvu za finance, skladno s sklepom Vlade RS št. 41012-23/2014/2 z dne 3. 4. 2014, le ta ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti. Projekti se financirajo iz kohezijskega sklada, kjer je črpanje najnižje, zato je zagotovitev sredstev iz tekoče proračunske rezerve prioritetno, da bodo konec obdobja lahko počrpali 100 % sredstev kohezijskega sklada.

Vir: MF


© 2012 - 2021 Portal Energetika