Novica

Vlada je dala soglasje k aneksu k pogodbi med SODO in TDR Metalurgija glede najema elektrodistribucijske infrastrukture in naprav

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Aneksu št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in naprav na zaokroženem gospodarskem kompleksu Ruše med SODO, d. o. o., in TDR Metalurgija, d. d., – v stečaju.

Zakonska ureditev v Sloveniji nalaga izvajalcu GJS SODO, da v upravljanje prevzame vsa omrežja, ki so za izvajanje te GJS potrebna. Če omrežja nima v lasti, mora omrežja vzeti v najem. Omrežje na področju zaokroženega gospodarskega kompleksa Ruše je primer takšnega omrežja. Oskrba odjemalcev na tem področju je doslej potekala v skladu s 73. členom EZ. S stečajem TDR Metalurgije so nastale okoliščine, zaradi katerih je ogrožena nadaljnja oskrba z električno energijo za druge gospodarske družbe na tem področju. Da bi te družbe lahko pridobile novega dobavitelja električne energije, morajo izkazati, da so priključene na javno omrežje. S tem, ko SODO zadevno omrežje prevzame v najem, se ustvarjajo pogoji za prevzem omrežja v upravljanje in s tem za nastanek javnega značaja tega omrežja in za nadaljnjo nemoteno oskrbo podjetij na tem področju.

 

Za sklenitev pogodbe je potrebno soglasje Vlade RS, saj gre za pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture, za katero je ne glede na višino pogodbene vrednosti (najemnina znaša 700 € na mesec) soglasje vlade potrebno.

 

Glede na to, da stečajni postopek nad družbo TDR Metalurgija, d. d. – v stečaju, še ni zaključen, distribucija električne energije na ZGK Ruše pa je trenutno mogoča le po elektroenergetski infrastrukturi, ki je v lasti navedene družbe, je potrebno skleniti aneks k pogodbi. Na podlagi aneksa bo imel SODO tako predmetno infrastrukturo v najemu do 31.12.2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika