Novica

Vlada je dala soglasje k obremenitvi infrastrukturnega objekta MRP Škofja Loka s služnostno pravico

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k obremenitvi infrastrukturnega objekta MRP Škofja Loka s služnostno pravico zaradi priprave in izvršitve gradnje vodovodne infrastrukture, v korist Občine Škofja Loka.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za obremenitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave s stvarno pravico na tuji stvari ali z zastavo. Za pridobitev obravnavanega soglasja mora izvajalec energetske dejavnosti v skladu z 21. členom uredbe že pred nameravano sklenitvijo pravnega posla o odsvojitvi ali obremenitvi vložiti vlogo za pridobitev takega soglasja.

 

 

V skladu z navedenim je družba Geoplin plinovodi, d. o. o., 14. 12. 2010, vložila vlogo za izdajo soglasja  k obremenitvi infrastrukturnega objekta MRP Škofja Loka s služnostno pravico zaradi priprave in izvršitve gradnje vodovodne infrastrukture, v korist Občine Škofja Loka, in sicer nepremičnine s parcelno številko 312/14, k. o. Suha, na kateri stoji MRP Škofja Loka, ter nepremičnin s parcelnima številkama 311/4 in 311/2, obe k. o. Suha, po katerih poteka cesta do MRP Škofja Loka.


© 2012 - 2021 Portal Energetika