Novica

Vlada je dala soglasje k prenosu rudarske pravice z družbe Gramatech na družbo Gramatek Kamnolom

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji dala soglasje k prenosu rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-dolomit na pridobivalnem prostoru kamnoloma Pleše pri Škofljici, k. o. Mali vrh, občina Grosuplje in k. o. Lanišče, občina Škofljica s sedanjega nosilca rudarske pravice Gramatech proizvodnja, trgovina, svetovanje, zastopanje, d. o. o., Ljubljana, na novega nosilca rudarske pravice Gramatek kamnolom, družba za proizvodnjo in storitve, d. o. o., Ljubljana-Šentvid. Vlada je izdala tudi odločbo o prenosu.

Kot koncedent bo vlada z novim koncesionarjem sklenila koncesijsko pogodbo. Za podpis je pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

 

Gospodarska družba Gramatek kamnolom je novembra lani na Ministrstvo za gospodarstvo vložila vlogo za prenos rudarske pravice, na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Pleše pri Škofljici, k. o. Mali vrh, občina Grosuplje in k. o. Lanišče, občina Škofljica. Sedanji nosilec rudarske pravice se je iz poslovnih razlogov odločil, da dejavnost pridobivanja mineralne surovine opusti in izvzame iz svojega poslovanja, ter to dejavnost prenese na novo družbo, ki je bila za ta namen ustanovljena. 

 

S prenosom bo omogočeno nemoteno nadaljevanje izkoriščanja znanih eksploatacijskih zalog mineralne surovine znotraj že odobrenega pridobivalnega prostora.


Medsebojno razmerje v zvezi z rudarsko pravico uredita država in nosilec rudarske pravice s koncesijsko pogodbo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika