Novica

Vlada je dala soglasje k prodaji nepremičnin Zavoda RS za blagovne rezerve

Vlada Republike Slovenije je dala na predlog Ministrstva za gospodarstvo soglasje k prodaji nepremičnin v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve v skupni vrednosti 135.000 EUR in DDV v višini 20 %, kar skupaj znaša 162.000 EUR, ponudniku na javnem razpisu, družbi IBT Svetovanje, projektiranje in inženiring, d. o. o., Trbovlje.

 

Vlada Republike Slovenije v skladu z določbo 19. člena Zakona o blagovnih rezervah   daje predhodno soglasje k prodaji nepremičnin v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki so bile v skladu s 24. členom Zakona o blagovnih rezervah   prenesene v sredstva Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve kot državna lastnina, ki se po določilih četrtega odstavka istega člena preko Ministrstva za gospodarstvo izkazujejo v poslovnih knjigah kot kapitalska vloga države v osnovnem kapitalu zavoda.

 

Nepremičnine je po naročilu Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ocenilo podjetje Lasting, d. o. o., iz Ljubljane. Ocenjena vrednost nepremičnin na dan 20. 09. 2010 znaša 162.000 EUR vključno z DDV v višini 20 %.

 
Prodaja predmetnih nepremičnin je predvidena s Petletnim programom oblikovanja državnih blagovnih rezerve za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 in v skladu z Letnim programom dela in finančnim načrtom Zavoda RS za blagovne rezerve za leto 2010.

 

V skladu s 13. členom Zakona o blagovnih rezervah bo Zavod RS za blagovne rezerve s prodajo pridobljena finančna sredstva porabil za realizacijo letnega programa dela.


© 2012 - 2023 Portal Energetika