Novica

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o postopnem zapiranju RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Nova višina prispevka OVE+SPTE začne veljati 1. avgusta 2015.

Zakon v osnovi določa načine, roke in financiranje izvedbe programa postopnega zapiranja družbe RTH. Zakon predvideva uvedbo kadrovsko-socialnega programa, s katerim se aktivno in finančno pomaga pri prezaposlovanju presežnih delavcev in jim omogoča tudi poklicno upokojevanje pod olajšanimi pogoji.  

S predlogom sprememb ZPZRTH, se bodo manjkajoča sredstva za izplačevanje poklicne pokojnine in prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje ali dokup pokojninske dobe zmanjšala za odpravnino, kot je bilo to določeno s predhodno novelo ZPZRTH in tudi za premijo oziroma denarno pomoč, ki je bila z namenom njegove aktivne razrešitve izplačana njemu za samozaposlitev oz. kot  dokupninska pomoč delavcu kmetu (DPK). Poklicna pokojnina se zmanjša za odpravnino in za premijo le pri tistih prejemnikih, ki so se samozaposlili oz. prejeli DPK, ne pa tudi delavcem, ki so se zaposlili k novemu delodajalcu.

V ZPZRTH se ureja sofinanciranje sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine v primeru, da sredstva na računu zavarovanca ne zadoščajo za pokritje te obveznosti. V primeru, ko sredstva na osebnem računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo za izplačilo poklicne pokojnine primanjkljaj teh sredstev zagotovi Republika Slovenija z nakazilom na ta račun, in sicer v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju sredstev. S predlagano spremembo je jasneje določen pogoj za izvedbo poklicne upokojitve, po katerem mora upravljavec do tedaj prejeti vsa potrebna sredstva za celotno obdobje prejemanja poklicne pokojnine s strani Republike Slovenije za izplačilo poklicne pokojnine, preden lahko izvede poklicno upokojitev. Plačilo sredstev Republike Slovenije se šteje kot plačilo prispevka države za posameznega zavarovanca, ki je po po 9. točki 20. člena Zakona o dohodnini oproščen plačila dohodnine.

V ZPZRTH je zapisana tudi sprememba, ki bo delodajalcu omogočala, da zaposlenemu, ki izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo ZPZRTH, lahko odpove pogodbo o zaposlitvi. S spremembo ZPZRTH se ureja tudi odpuščanje delavcev, ki sodijo v kategorijo zaščitenih delavcev. Na takšen način bi se bilo mogoče približati zahtevanemu obsegu zmanjšanja zaposlenih, ki je določen v  Spremenjenem programa postopnega zapiranja RTH za obdobje 2013–2018 sprejetim na Vladi RS 16. aprila 2014, in Načrtom finančnega prestrukturiranja, ki ga je družba pripravila na podlagi zahtev bank upnic in ki navaja še ostrejše pogoje za izvedbo zapiranja glede zmanjševanja števila zaposlenih.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika